Informació

En aquest blog anirem penjant la informació i conclusions rellevants que vaguin extreient les diverses assemblees.

Fes clic sobre la clase que vulguis per veure actes, informació etc. (Tindràs que baixar una mica amb l'scroll per veure-les...)

Metodologia concreta de treball dijous 26 i divendres

Cada assemblea de clase decideix la seva metodologia de treball, encara que es proposa el marc comú de l'EEES i una metodologia:

Dijous 26 de Març

Marc comú: EEES (Espai Europeu d'Educació Superior):

Es treballa en grups de tertulia (Durada: 1h 30 minuts)

Exemples:

-Beques
-Crèdits
-Grau de cada carrera
-Anàlisis de les lleis (LOU, LUC, Declaració de Bolonya)
-Didàctica de Bolonya
...

Espai de descans (30 minuts)

Exposició/ plenari en el qual s’exposen els temes tractats i s’inicïa el debat.
Preguntes no resoltes: plasmar idees i dubtes al punt d’informació en una proposta escrita o via mail a assembleamundet@gmail.com.
(Temps de durada aproximat d’una hora)Divendres 27 de Març

1. Citar a les 9h i a les 16h respectivament a tothom per crear l’espai de coordinació

2. Agrupació per temàtiques (graelles, punt d’informació...) 1hora 30 minuts

3. Descans 30 minuts

4. Treballar les respostes del dia anterior, elaborant un mural. 1hora

5. Assemblea pels grups de matí (12.30h) i assemblea pels grups de tarda (18.30h) (valoració professors)

dijous, 2 d’abril de 2009

Acta Plenari Matí dimecres 1 d’abril

1. Finançament - Pedagogia 4t

Paradigma pensament:
Competitivitat: fonament dins del paradigma del procés de Bolonya, equiparar Europa amb EEUU, India, és a dir, posar-se a l’alçada.

Porta en ella una manca de reflexió, el que no és competitiu és va eliminant. L’empresa no trobarà competitivitat en la Història, Filosofia per tant quedaran relegades.
Té en compte tècniques i recursos, però per respondre de manera immediata, encarat a la formació, processos llargs (diàleg, reflexió)....
Recursos són necessaris, però hi ha necessitat de fons.

Què és un pedagog/a?
Discurs de bolonya, economicisme (productivitat, competències, tècniques,etc)
Elitització que anirà succeint: formació al llarg de la vida, nivells més especialitzats millor competitivitat.
Treballs qualificats i no qualificats. Altre grau més amunt dels llicenciats, aquest concepte s’inclou dins el concepte Golden.
Professions dirigides a l’acció però no a la reflexió.
Dos models d’Universitat: tradicional (jerarquitzat, feudal, més “experts” són els que decideixen. Model actual)

És veu necessari un altre model, per aquest motiu apareix Bolonya, però no respon a les necessitats, decidit des de dalt cap a baix, partint d’interessos econòmics.

Quina Universitat realment volem?
Estat Espanyol 1,25% PIB a l’Educació (0,9 públic)
EEUU, neoliberal més percentatge privat més elevat.
Finlàndia, més pes del públic.
Això va molt lligat a que cadascú és pagui la seva educació.
Altres països tenen beques-salari.
Altre model que s’està implementant amb bolonya que són les beques-prèstec.
Amb Bolonya hi ha la incompatibilitat de treballar i estudiar, per tant disminueix una possible font d’ingressos.
2003-2005: Han reduït les beques.
Ministeri de Ciència i Innovació, el finançament augmenta un 0,3%.
Augment de beques: 0,025%.

Destacar: Hem de pagar pels nostres drets, poca prioritat dels Estats, tema de beques ridícul (estratègia de dir-ho amb número de diners), doble discurs amb bolonya (qui podrà viatjar? Beques Erasmus ridícules), tema de graus s’aconsegueix menys especialització, incrementa el preu del crèdit (hores que tu no reps docència també es paguen).

Algunes carreres que no estan dins el Pla Bolonya com Dret i Medecina.
Els països decideixen si entren o no, ja que són unes directives europees, no obligatòries.


2. Violència- Educació social 2n
Van decidir fer un acte, manifestació a l’estil franquista, no fer manifestació sinó anar caminant amb una samarreta divendres a les 10 a la plaça St. Jaume.
Van tractar que significa ser de la Junta. I el funcionament de la Universitat.

Tots/es hem rebut indiscriminadament. Disconforme amb el lema “som estudiants, no delinqüents”.


3. Propostes- 3r Educació Social
Anar al límit, trencar amb l’ infraestructura, les jornades de reflexió dins les aules continua la mateixa dinàmica de sempre.

Trencar amb tot tipus de classes, sortir de les classes, si cal també amb les jornades. Canvi pedagògic necessari, però no el que ens proposen. Aturada de classe 15 dies per l’elaboració de la transformació pedagògica.

Altres propostes:
Parlar amb profes per tal de tenir avaluació.
L’aturada de classes té un cost com ara perdre l’avaluació, enfrontaments amb els i les companyes, per tant ens hem de preguntar quin cost volem assumir?. No creu en el consens ja que rebaixa les demandes revolucionaries.


4. Homologacions- 1r Treball Social
Els crèdits de cada país actualment són diferents. Amb l’EEES, s’unifiquen els crèdits ja que hi ha l’ECTS. Però a part d’això no hi ha res més que afavoreixi la mobilitat. A més s’afegeix la dificultat que a Espanya és (4 i 1) resta d’Europa (3 i 2). No ajudes econòmiques per la mobilitat. Els crèdits pujaran de preu.

Manca d’informació, no queda explícit la privatització.

Tres tipus de beques-crèdit: Ministeri i Generalitat s’han de retornar després i no pots treballar legalment. S’ha de retornar quan acabis els estudis. Ministeri- paguen els interessos. Generalitat: són els i les pròpies estudiants que paguen els interessos.
Els bancs no són ONG, per tant qui podrà accedir a les beques-crèdit?
Si et queda assignatures que passa?

dilluns, 30 de març de 2009

Pedagogia 4rt

Finançament
Hi ha diferents models per finançar la universitat.
Neo-liberal (ex: EEUU) més finançament privat que públic
Públic (Ex: Finlàndia) més finançament públic que privat
També ho podríem classificar com a tendències, o sigui, encara que un país ara tingui un model concret pot tendir a transformar-se més cap a un o altre model.
La observació del nostre grup de treball va ser que Bolonya pretén incrementar el % privat en el finançament de les universitat i que per tant, ens vol acostar cap al un model neo-liberal.
Introducció de les beques-prèstec.
Des de l’any 1995 a l’any 2003, el % del PIB invertit en educació ha disminuït.
Informe del Ministeri de Ciència i Innovació sobre el finançament universitari espanyol:
En 5 anys s’ha de passar de l’1,2% del PIB invertit en educació a una inversió d’un 1,5%. (una diferència del 0,3%)
Aquesta ampliació suposa 2.733 €, dels quals un 20% serà finançament privat i un 80% finançament públic. Pregunta: Quins eren els percentatges anteriors?
L’ampliació del PIB en matèria de beques i ajudes a l’estudi serà d’un 0,025%.
Es desprèn de la fonamentació teòrica de l’informe, dels seus objectius, que és necessària una universitat rentable, i per tant, els temes i aspectes socials que no ho siguin s’abandonen i la universitat no els inclou.
Una de les conclusions és que en faltaria molt més d’investigació i treball per a profunditzar en aquests aspectes i d’altres que encara no hem vist.
Documents consultats i per consultar:
Informe Bricall
Informe OCDE
Informe Ministeri Ciència i Innovació

Grup de treball de 4t de Pedagogia

Pedagogia 4rt

Temes treballats dijous 4t de Pedagogia
Temes optativa de 3r i 4t de Pedagogia
Declaració de Bolonya
Graus i postgraus
Grau de Pedagogia
Beques
Temes 4t de Pedagogia
Finançament, beques, etc...
Declaració de bolonya
Graus i plans d’estudis
Paradigma (orígens, motius, objectius, etc...)
Crèdits ects
Anàlisi comparatiu entre països
Metodologia, didàctica i avaluació

1r matins treball social

1r de matins de Treball Social

 • Satisfacció amb la Jornada de reflexió del dijous:

  • Èrem força gent

  • Tots vam aprendre coneixements sobre Bolonya.

  • Sentiment de grup, col·lectiu

 • Desil·lusió en el dia d’avui, només èrem 10. (divendres) Nomès érem 10. No hi ha hagut més debat. Incertesa altre cop cap a dilluns)

 • Desorganització el dimecres passat, quan es presentaven les jornades a la classe. (Apuntar a la pissarra/papers: (Lloc, hora, etc.)

 • Impressió que dilluns hi haurà classe malgrat el que l’assemblea decideixi.

 • Importància d’anar junts estudiants i professors.

 • Buscar recolzament dels mitjans de comunicació.

 • Creiem molt positiu i necessari continuar amb aquesta metodologia.

EDUCACIÓ SOCIAL T1

Avui, després d'un llarg debat, hem decidit abordar dos temes concrets sobre l'EEES i la seva aplicació. En base a una roda de preguntes sobre l'EEES hem fet 4 punts de clasificació: Adaptació a L'EEES, Noves metodologies, Recursos econòmics i de personal i La Lògica mercantilista.
DEMÀ, DIA 31 DE MARÇ, TRACTAREM SOBRE:

Adaptació, amb les següents preguntes:

-Proves d'accès per majors de 25 anys, com serà?
-Com queden els segons cicles?
-Com serà la convalidació llicenciatura-Grau?
-Com ens afecta el nostre grau?
-Desapareix la convocatòria de setembre?
-Què passa amb els crèdits no aprovats?-què són els grups "Z"?
-Hem rebut informació per part del Ministeri/ Universitat...per què no?

Recursos, amb les següents preguntes:

-Quin serà el preu de la matrícula?
-Què són les béques-crèdit, hi haurà algun altre tipus de béques?
-Hi haurà un reforç en la plantilla del professorat per poder oferir una avaluació continua de "qualitat"
-Cóm es pot solventar el dèficit pressupostàri de la Universitat si la reforma preten ser a "cost zero"?...potser la privatització és una solució?
-Hem rebut informació per part del Ministeri/ Universitat...si no, per què?

Hem acordat que tothom buscaria informació respecte aquests temes de cara a demà i que demà fariem un treball de posada en comú per petits grups i després abocaríem les conclussions al plenari.

diumenge, 29 de març de 2009

3er de PEDAGOGIA (T1)

Treballs a clase de: Formació i actualització pedagógica i avaluació de centres i programes

Dilluns 30 i dimarts 1 de Abril tractarem de resoldre aquestes preguntes i d'altres que puguin anar sortint a clase.
La proposta la va fer Quim i Guillermo va escriure algunes preguntes relacionades que poden ser d'interés.
La professora Susana va rebre les preguntes per mail i ho va penjar al forum de l'assignatura propossant:
- tothom qui tingui respostes i/o material al voltant de les preguntes, les porti el dilluns o les pugui ananr responent al fòrum
-i que tothom qui vulgui pugui afegir més preguntes i participi en el debat
(al campus i a classe)


Preguntes plantejades per respondre relacionades amb l'assignatura:


Avaluació de centres i programes:
+ Com serà l'avaluació a clase amb bolonya?
- hi hauràn recursos suficients? (humans, economics, etc)
- des d'on s'impulsa aquest tipus d'avaluació? (bolonya, LOU, reglament UB...)
- serà positiu aquest canvi d'avaluació?
+ Com ha sigut l'avaluació i quins resultats han tingut els plans pilot de bolonya? (a pedagogia i formació de professorat hem cursat el plà pilot)
+ Com és el procés d'avaluació dels graus i amb quins criteris de qualitat s'evaluen?
+ S'ha evaluat les ventantges i desaventatges de l'estructura del grau en sí mateix? (reducció d'optativitat, credits de caire generalista...)
Formació i actualització:
+ Que es lo que ha cambiado de la licenciatura de pedagogia al grado?
+ Que es lo que ha cambiado de la licenciatura de formación de profesorado al grado?
+ Cómo se ha diseñado el nuevo plan de estudios de pedagogia?
- Se ha tenido en cuenta cuestiones filosóficas sobre: Qué y como debe ser un pedagogo?
- Se han tenido en cuenta para elaborar el grado los actuales paradigmas como los de "reflexión en la acción de Schön?"
+ Cómo se lleva a cabo la formación permanente necesaria para que los profesores sean capaces de asumir el grado?

dijous, 26 de març de 2009

2º de TREBALL SOCIAL (M2)

Breve explicación del funcionamiento de la asignatura de trabajo social comunitario:

Como parte del método evaluativo se realizan cada jueves diferentes talleres en grupos pequeños que después son puestos en común para toda la clase o ,en caso de crear algún mural, para toda la facultad.

Explicación de la jornada de hoy:

1-explicación de la metodología usada, los porques, etc.

2-Ante la necesidad de expresión de varias personas sobre el tema se ha abierto un turno de palabra para decidir que es lo que se haría.

3- La mayoría ha opinado en integrar dentro de la asignatura este espacio de debate sobre Bolonia, remarcando el interés de ser evaluados y la necesidad de una organización por parte del grupo clase.

4-Se ha llegado a la conclusión de que la participación de los profesores de las otras asignaturas obligatorias será muy difícil y ante la posibilidad de perder la asignatura se ha decidido tratar el tema centrándose en trabajo social comunitario y en otros profesores de optativas que quieran tratar el tema.

5- Así pues, habiendo remarcado que la decisión de estas jornadas ha sido producto de la participación de toda la facultad y se ha llegado a un acuerdo parte de la asamblea, se ha decidido junto con el profesor integrar la misma metodología dentro de la asignatura de la siguiente manera:

1-Trabajar en los mismos grupos del taller, cada uno un tema diferente, el viernes 27 de marzo.
2- Acabar de trabajar los temas y puesta en común el miércoles 1 de abril.
3- Hacer un mural y una preparación de trabajos para el jueves 2 de abril.

6- Los temas escogidos son los siguientes:
1-Orígenes: LOU, contextualización.
2-Titulo de grado de Trabajo Social.
3-Becas/financiamiento
4-Impacto en el futuro: Trabajo, a nivel social, desigualdades…
5-Privatización
6-Como afectará al trabajo social en general.

7-Se ha remarcado la necesidad de acabar antes de semana santa.

8-Se piensa que esta actividad creará una reflexión que hará que la gente se movilice más.

9-No se sabe como será posible coordinarse con el resto de la facultad…